W3C Accessibility

Text Size IncreaseSize ResetSize DecreaseSize | Color Reset Theme Blue Theme Black Theme Brown Theme
Banner Putrajaya

BAHAGIAN

Pejabat Ketua Pengarah    
  Dato Gandesan a/l Letchumanan
  Ketua Pengarah
  Jabatan Perpaduan Negara Dan Integrasi Nasional
   gandesan@jpnin.gov.my
   

Di bawah tanggungjawab Ketua Pengarah Jabatan Perpaduan Negara Dan Integrasi Nasional. Tiga bahagian yang terlibat adalah:

        i) Cawangan Komunikasi Korporat

                1. Media
                    a. Mengadakan kawalan dan jemputan media bagi aktiviti Jabatan
                    b. Memantau laporan akhbar-akhbar utama harian.
                    c. Menjawab kepada Surat Kepada Pengarang (SKP) bagi isu-isu yang melibatkan Jabatan.

                2. Promosi dan Publisiti
                    a. Menyediakan bahan promosi dan publisiti

                3. Laman Web
                    a. Memantau program/aktiviti yang dimuatnaik ke laman web

                4. Pameran
                    a. Menyelaraskan semua aktiviti Pameran Jabatan

       ii) Cawangan Pengurusan Korporat

                1. Hubungan Antarabangsa
                    a. Menguruskan permohonan Delegasi lawatan luar dan dalam negara ke Jabatan
                    b. Penyelarasan laporan berkaitan instrument-instrumen antarabangsa
                    c. Menguruskan permohonan ke luar negara bagi menghadiri persidangan antarabangsa

                2. Pengurusan Aduan
                    a. Menyelaraskan Mesyuarat Pengurusan Pelanggan peringkat Jabatan
                    b. Penyediaan laporan ke JPM
                    c. Penyelaras aduan peringkat Ibu Pejabat

                3. Piagam Pelanggan
                    a. Penyelaras Piagam Pelanggan Jabatan dan penglaporan prestasi pencapaian
                    b. Menyelaras Mesyuarat Piagam Pelanggan peringkat Jabatan

                4. Ekspektasi Pelanggan (Kaunter)
                    a. Perkhidmatan kaunter bagi panggilan telefon dan kemudahan pelanggan di kaunter

              iii) Cawangan Penerbitan

                1. Merancang dan mengurus bahan penerbitan korporat seperti :
                    i. Buku Laporan Tahunan
                    ii. Buku Membina Bangsa
                    iii. Kalendar Perpaduan
                    iv. Majalah Muhibah

                2. Mengurus dan mengendalikan dokumentasi berbentuk foto perpaduan negara

   
     
   
Pejabat Timbalan Ketua Pengarah (Perancangan)    
Kapli Bin Emek
Timbalan Ketua Pengarah  (Perancangan)
kapli@jpnin.gov.my
   

Di bawah tanggungjawab Timbalan Ketua Pengarah (Perancangan) Jabatan Perpaduan Negara Dan Integrasi Nasional. Dua Bahagian yang terlibat adalah:

   
     
Pejabat Timbalan Ketua Pengarah (Operasi)    

Abdul Halim Bin Omar
Timbalan Ketua Pengarah (Operasi)
halimomar@jpnin.gov.my
   

Di bawah tanggungjawab Timbalan Ketua Pengarah (Operasi) Jabatan Perpaduan Negara Dan Integrasi Nasional. Empat Bahagian yang terlibat adalah:

   

Feedback feedback

location map location map

Directory directory

e-services e-services