Kurangkan Pemanasan Global
Logo JPNIN

LAMAN WEB RASMI

JABATAN PERPADUAN NEGARA DAN INTEGRASI NASIONAL

(JABATAN PERDANA MENTERI)

1Akses
   
             

Nama: Aldrina@Mimi O.P Andu

Emel: mimi.othman[at]jpnin.gov.my

No Tel: 03-8883 7000

Samb: 7170

 

Ketua Pegawai Malumat (CIO) bagi JPNIN ialah Timbalan Ketua Pengarah (Perancangan), JPNIN. Peranan dan tanggungjawab CIO adalah seperti berikut:

  • Membantu Ketua Pengarah memastikan peruntukan-peruntukan di bawah DKICT JPNIN difahami dan dipatuhi oleh semua pengguna
  • Memastikan keperluan keselamatan ICT dikuatkuasakan
  • Menyelaras dan mengurus pelan latihan dan program kesedaran keselamatan ICT seperti penyediaan DKICT JPNIN serta pengurusan risiko dan pengauditan
  • Bertanggungjawab ke atas perkara-perkara yang berkaitan dengan keselamatan ICT JPNIN