W3C Accessibility

Text Size IncreaseSize ResetSize Brown Theme

Cawangan Sumber Manusia Cawangan Sumber Manusia

Pengenalan

Bahagian Perkhidmatan Jabatan telah bertukar nama kepada Cawangan Sumber Manusia pada 16 Februari 2009 setelah penstrukturan semula Jabatan. Cawangan Sumber Manusia bertanggungjawab bagi hal-hal berkaitan dengan Perkhidmatan setiap Kakitangan di Ibu Pejabat dan JPNIN di setiap Negeri.

Objektif

Memberi khidmat sokongan di dalam aspek pengurusan sumber manusia kepada semua anggota Jabatan dengan cekap dan berkesan bagi membolehkan aktiviti Jabatan dijalankan dengan licin dan lancar.


Fungsi

Menguruskan dan mengawasi urusan perjawatan dan perkhidmatan dalam perkara-perkara seperti berikut:

 • Data perjawatan serta skim perkhidmatan
 • Urusan rekod perkhidmatan kakitangan
 • Urusan pengambilan/ pembaharuan anggota Kumpulan Sokongan II, kakitangan kontrak (Pembantu Pembangunan Masyarakat, Pemandu, Guru dan Penolong Guru TabikaPerpaduan.
 • Urusan pengambilan Pendidik / Pembantu Pendidik Taska Permata.
 • Urusan pertukaran sementara.
 • Penyelarasan penilaian prestasi dan pergerakan gaji
 • Memproses permohonan pinjaman perumahan untuk kelulusan Perbendaharaan.
 • Urusan peperiksaan Kerajaan dan Peperiksaan Jabatan dan Kenaikan Pangkat Secara Lantikan (Subjek Jabatan dan KPSL).
 • Urusan pengesahan pelantikan, pengesahan, berpencen, bersara dan permohonan untuk belajar (PJJ).
 • Urusan Cuti (rehat, sakit, tanpagaji, haji, bersalin, cuti menghadiri peperiksaan dan tanpa rekod)
 • Urusan Kelulusan Bayaran Intensif Tugas Kewangan / Stor (BITK & BITS) , Perbatuan Kelas  C , Elaun Gangguan, Pakaian Panas, Istiadat, Tuntutan Perpindahan, Sara Ubat, Tambang Percuma.
 • Menyediakan Perubahan  Kew.8 (gaji, kenaikan pangkat, bertukar, pelantikan dan lain-lain)
 • Urusan HRMIS
 • Urusan Kursus Dalam Perkhidmatan dan kursus-kursus di agensi lain.

Unit Pengurusan Data / HRMIS

 1. Menguruskan hal-hal yang berkaitan seperti:
 2. HRMIS

Teras Program

 Cawangan Sumber Manusia terlibat dalam pengisian perjawatan tetap sebanyak 940 jawatan.