W3C Accessibility

Text Size IncreaseSize ResetSize Brown Theme
PENGENALAN


Mediator Komuniti adalah pihak ketiga yang berusaha mendapatkan penerimaan pihak-pihak yang terlibat di dalam sesuatu konflik sosial untuk mencari titik-titik persetujuan yang boleh diterima oleh semua pihak utama dengan harapan perhubungan mereka tidak terus merosot, malah bertambah positif.

maklumbalas maklumbalas

peta lokasi peta lokasi

Direktori Direktori

e-perkhidmatan e-perkhidmatan