Reduce Global Warming
Logo JPNIN

OFFICIAL PORTAL

DEPARTMENT OF NATIONAL UNITY AND INTEGRATION (JPNIN)

   
             

***Note : This content is only available in Malay version

 

e-Decision Making Jabatan Perpaduan Negara & Integrasi Nasional adalah inisiatif Kerajaan dalam memberikan ruang dan galakan kepada orang awam mengutarakan pandangan dan maklum balas bagi semua draf cadangan baru atau pindaan undang-undang (termasuk undang-undang kecil, dasar, peraturan, dan lain-lain), tidak kira sama ada cadangan baru atau pindaan tersebut perlu dibentangkan di Parlimen ataupun tidak.

Sehubungan itu, laman web ini disediakan untuk perundingan awam dan akan memaparkan draf cadangan baru atau pindaan undang-undang/ dasar di bawah seliaan Jabatan ini. Draf tersebut akan dipaparkan pada laman web ini dalam tempoh 14 hari waktu bekerja. 

Draf cadangan baru / pindaan:

Harap maaf, tiada maklumat terkini.