Reduce Global Warming
Logo JPNIN

OFFICIAL PORTAL

DEPARTMENT OF NATIONAL UNITY AND INTEGRATION (JPNIN)

   
             
 

PERPADUAN History

Setting up of Department of National Unity

(Prime Minister’s Department)

 

1st July 1969

Ministry of National Unity

 

1972

Board of National Unity

(Prime Minister’s Department)

 

1974

Department of Rukun Tetangga and National Unity

(Prime Minister’s Department)

 

1980

Department of National Unity

(Prime Minister’s Department)

 

1983

Department of National Unity

(Ministry of National Unity and Social Development)

 

1990

Department of National Unity & Integration

(Prime Minister’s Department)

 

2004

Department of National Unity & Integration

(Ministry of Unity, Culture, Arts & Heritage)

 

2008

Department of National Unity & Integration

(Prime Minister’s Department)

 

April 2009

 • 1969
 • 1972
 • 1974
 • 1980
 • 1983
 • 1990
 • 2004
 • 2008
 • 2009

 

Former Director  Generals

Syed Zainal Abidin Bin S.A.M Jamallullail
(1st July 1974 - 1st July 1975)
C.V.Bavanadan
(1st December 1983 - 1st December 1987)
Jawhar Bin Hassan
(1st April 1988 - 1st May 1990)
Dato' Zahari Bin Abdul Rashid
Y. Mulia Raja Zainal Bin Zahid
(1st August 1976)
Dato' Wan Abdul Wahid Wan Hassan
(16th June 1990 - 16th June 1992)
Abdul Rashid Bin Abdullah
(16th June 1992 - 16th September 1993)
Wan Yacob Bin Hasan
(1st May 1996 - 1st March 2000)
Datuk Abdul Rashid Bin Sa'ad
(1st October 2001 - 1st October 2003)
Zakaria Bin Ahmad
(1st December 1993 - 30th March 1996)
Hajah Ainon Kuntom
(1st March 2000 - 31th May 2001)
Dato' Dosmy Bin Hj. Ibrahim
(1st November 2003 - 6th October 2005)
Dato' Azman Amin Bin Hassan
Dato' Azman Amin Bin Hassan
(6th October 2005 - 11th May 2014)
Dato' Gandesan A/L Letchumanan
Dato' Gandesan A/L Letchumanan
(12th May 2014 - 26th January 2017)
Datuk Baharin Bin Idris
Datuk Baharin Bin Idris
(15th February 2017 - 14th February 2020)
Datuk Hisamudin Bin Mohd Sujak
Datuk Hisamudin Bin Mohd Sujak
(4th March 2020 - 4th January 2021)
Halim Bin Hassan
Halim Bin Hassan
(15th February 2021 - 21st Dicember 2021)
 

Vision, Mission and Motto

Vision

Pemacu Perpaduan Negara Ke Arah Kemakmuran Bersama Menjelang 2030

Mission

Mempertingkat Dan Memperkukuh Kesepaduan Sosial Masyarakat Malaysia Melalui Usaha Penyatupaduan Berteraskan Perlembagaan Persekutuan Dan Rukun Negara Secara Inklusif

Motto

"BERSATU KITA MAJU"

 

***Note : This content is only available in Malay version

The Roles of PERPADUAN

 • Meningkatkan usaha mengukuhkan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional.
 • Memperkasa hal ehwal perhubungan dan pembangunan komuniti.
 • Mengukuhkan hal ehwal pendidikan awal kanak-kanak bagi Taska dan Tabika Perpaduan.
 • Meningkatkan usaha penghayatan dan pembudayaan Rukun Negara.
 • Menjadi rujukan dalam bidang perpaduan melalui penyelidikan.

 

***Note : This content is only available in Malay version

Client Charter

 

Kami komited untuk mewujudkan kesepaduan dan keharmonian masyarakat yang mampan melalui perkhidmatan berikut:

 • Mencapai sekurang-kurangnya skor 3.5 daripada skala 5 bagi Kajian Kepuasan Ibu Bapa Terhadap Tabika Perpaduan yang dilaksanakan sekali setahun.
 • Memaklumkan keputusan permohonan penetapan KRT kepada JPNIN Negeri dalam tempoh 5 hari bekerja selepas Mesyuarat Jawatankuasa Penilaian Penetapan dan Pembatalan KRT.
 • Memaklumkan keputusan permohonan penubuhan SRS kepada JPNIN Negeri dalam tempoh 7 hari bekerja dari tarikh penerimaan dokumen yang lengkap.
 • Mengagihkan geran tahunan kepada Rukun Tetangga dalam tempoh 30 hari selepas waran peruntukan disalurkan ke Pusat Tanggungjawab (PTJ).
 • Melatih Ahli Jawatankuasa Utama Rukun Tetangga dan Skim Rondaan Sukarela baharu dalam tahun semasa kecuali KRT/SRS yang diluluskan pada Oktober hingga Disember, pelaksanaan latihan boleh laksanakan pada tahun berikutnya.
 • Memastikan penyampaian kursus mendapat skor purata penilaian sekurang-kurangnya 3.75 pada skala 1 daripada 5 dalam penilaian keberkesanan penyampaian.
 • Memberikan maklumbalas kepada pertanyaan/aduan dalam tempoh 7 hari bekerja.

 

***Note : This content is only available in Malay version