Kurangkan Pemanasan Global
Logo JPNIN

LAMAN WEB RASMI

JABATAN PERPADUAN NEGARA DAN INTEGRASI NASIONAL

 

   
             
 

Sejarah JPNIN

Penubuhan Jabatan Perpaduan Negara

(Jabatan Perdana Menteri)

 

1 Julai 1969

Sejarah JPNIN

Kementerian Perpaduan Negara

 

1972

Sejarah JPNIN

Lembaga Perpaduan Negara

(Jabatan Perdana Menteri)

 

1974

Sejarah JPNIN

Jabatan Rukun Tetangga dan Perpaduan Negara

(Jabatan Perdana Menteri)

 

1980

Sejarah JPNIN

Jabatan Perpaduan Negara

(Jabatan Perdana Menteri)

 

1983

Sejarah JPNIN

Jabatan Perpaduan Negara

(Kementerian Perpaduan Negara dan Pembangunan Masyarakat)

 

1990

Sejarah JPNIN

Jabatan Perpaduan Negara & Integrasi Nasional

(Jabatan Perdana Menteri)

 

2004

Sejarah JPNIN

Jabatan Perpaduan Negara & Integrasi Nasional

(Kementerian Perpaduan, Kebudayaan, Kesenian & Warisan)

 

2008

Sejarah JPNIN

Jabatan Perpaduan Negara & Integrasi Nasional

(Jabatan Perdana Menteri)

 

April 2009

Sejarah JPNIN

Jabatan Perpaduan Negara & Integrasi Nasional

(Kementerian Perpaduan Negara)

 

2020

Sejarah JPNIN
 • 1969
 • 1972
 • 1974
 • 1980
 • 1983
 • 1990
 • 2004
 • 2008
 • 2009
 • 2020
 

 

Mantan Ketua Pengarah

Syed Zainal
Syed Zainal Abidin Bin S.A.M Jamallullail
(1 Julai 1974 - 1 Julai 1975)
C. V. Bavanadan
C.V.Bavanadan
(1 Dis 1983 - 1 Dis 1987)
Jawhar Bin Hassan
Jawhar Bin Hassan
(1 April 1988 - 1 Mei 1990)
Dato' Zahari Bin Abdul Rashid
Dato' Zahari Bin Abdul Rashid
Y. Mulia Raja Zainal Bin Zahid
Y. Mulia Raja Zainal Bin Zahid
(1 Ogos 1976)
Dato' Wan Abdul Wahid Wan Hassan
Dato' Wan Abdul Wahid Wan Hassan
(16 Jun 1990 - 16 Jun 1992)
Abdul Rashid Bin Abdullah
Abdul Rashid Bin Abdullah
(16 Jun 1992 - 16 Sept 1993)
Wan Yacob Bin Hasan
Wan Yacob Bin Hasan
(1 Mei 1996 - 1 Mac 2000)
Datuk Abdul Rashid Bin Sa'ad
Datuk Abdul Rashid Bin Sa'ad
(1 Okt 2001 - 1 Okt 2003)
Zakaria Bin Ahmad
Zakaria Bin Ahmad
(1 Dis 1993 - 30 Mac 1996)
Hajah Ainon Kuntom
Hajah Ainon Kuntom
(1 Mac 2000 - 31 Mei 2001)
Dato' Dosmy Bin Hj. Ibrahim
Dato' Dosmy Bin Hj. Ibrahim
(1 Nov 2003 - 6 Okt 2005)
Dato' Azman Amin Bin Hassan
Dato' Azman Amin Bin Hassan
(6 Okt 2005 - 11 Mei 2014)
Dato' Gandesan A/L Letchumanan
Dato' Gandesan A/L Letchumanan
(12 Mei 2014 - 26 Januari 2017)
Datuk Baharin Bin Idris
Datuk Baharin Bin Idris
(15 Feb 2017 - 14 Feb 2020)
Datuk Hisamudin Bin Mohd Sujak
Datuk Hisamudin Bin Mohd Sujak
(4 Mac 2020 - 4 Jan 2021)
Halim Bin Hassan
Halim Bin Hassan
(15 Feb 2021 - 21 Dis 2021)

 

Visi, Misi dan Moto

Visi

Pemacu Perpaduan Negara Ke Arah Kemakmuran Bersama Menjelang 2030

Misi

Mempertingkat Dan Memperkukuh Kesepaduan Sosial Masyarakat Malaysia Melalui Usaha Penyatupaduan Berteraskan Perlembagaan Persekutuan Dan Rukun Negara Secara Inklusif

Moto

"BERSATU KITA MAJU"

Peranan JPNIN

 • Meningkatkan usaha mengukuhkan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional.
 • Memperkasa hal ehwal perhubungan dan pembangunan komuniti.
 • Mengukuhkan hal ehwal pendidikan awal kanak-kanak bagi Taska dan Tabika Perpaduan.
 • Meningkatkan usaha penghayatan dan pembudayaan Rukun Negara.
 • Menjadi rujukan dalam bidang perpaduan melalui penyelidikan.
 

Piagam Pelanggan

 

Kami komited untuk mewujudkan kesepaduan dan keharmonian masyarakat yang mampan melalui perkhidmatan berikut:

 • Mencapai sekurang-kurangnya skor 3.5 daripada skala 5 bagi Kajian Kepuasan Ibu Bapa Terhadap Tabika Perpaduan yang dilaksanakan sekali setahun.
 • Memaklumkan keputusan permohonan penetapan KRT kepada JPNIN Negeri dalam tempoh 5 hari bekerja selepas Mesyuarat Jawatankuasa Penilaian Penetapan dan Pembatalan KRT.
 • Memaklumkan keputusan permohonan penubuhan SRS kepada JPNIN Negeri dalam tempoh 7 hari bekerja dari tarikh penerimaan dokumen yang lengkap.
 • Mengagihkan geran tahunan kepada Rukun Tetangga dalam tempoh 30 hari selepas waran peruntukan disalurkan ke Pusat Tanggungjawab (PTJ).
 • Melatih Ahli Jawatankuasa Utama Rukun Tetangga dan Skim Rondaan Sukarela baharu dalam tahun semasa kecuali KRT/SRS yang diluluskan pada Oktober hingga Disember, pelaksanaan latihan boleh laksanakan pada tahun berikutnya.
 • Memastikan penyampaian kursus mendapat skor purata penilaian sekurang-kurangnya 3.75 pada skala 1 daripada 5 dalam penilaian keberkesanan penyampaian.
 • Memberikan maklumbalas kepada pertanyaan/aduan dalam tempoh 7 hari bekerja.