Kurangkan Pemanasan Global
Logo JPNIN

LAMAN WEB RASMI

JABATAN PERPADUAN NEGARA DAN INTEGRASI NASIONAL

 

   
             

Buku Panduan Penggunaan Sistem Maklumat PERPADUAN (Handbook)

 • Pekeliling Jabatan
 • Muat Turun Dasar/ Pelan/ Garis Panduan ICT
 • Borang/Dokumen
 • Borang Peperiksaan Jabatan
 • Laporan Audit Kualiti
 • Manual & Prosedur MS ISO 9001:2008
 • Borang (Lampiran) MS ISO 9001:2008
Manual Kualiti
Pengurusan Rukun Tetangga dan SRS
Pengurusan Tabika Perpaduan
 • JPN TP01 - Pembukaan Kelas Tabika Perpaduan (dibatalkan)
 • JPN TP02 - Pengambilan kanak-Kanak Tabika Perpaduan (dibatalkan)
 • JPN TP03 - Penubuhan Jawatankuasa Penyelaras Tabika Perpaduan (dibatalkan)
 • JPN TP05 - Pengendalian Kelas Tabika Perpaduan (dibatalkan)
 • JPN TP06 - Pemindahan Kelas Tabika Perpaduan (dibatalkan)
 • JPN TP07 - Pengagihan Peruntukan Makan Minum Kanak-Kanak Tabika Perpaduan (dibatalkan)
 • JPN TP08 - Pengumpulan Maklumat Tabika Perpaduan (dibatalkan)
Borang Tabika Perpaduan
Lampiran Bagi Tatacara Pengurusan TP

 • BAB A : Pentadbiran dan Pengendalian Kelas Tabika Perpaduan
 • BAB B : Jawatankuasa Penyelaras Tabika Perpaduan
 • BAB C : Pengendalian Akaun Tabika Perpaduan
 • BAB D : Penggunaan dan Pengendalian Telefon/Internet
 • BAB F : Keselamatan, Kebersihan dan Keceriaan
 • BAB G : Penyediaan dan Pengendalian Makanan
Borang Sokongan Pengurusan
SK 02 - Lampiran 1 - 3

 • Lampiran 1 - Borang Aduan Pelanggan
 • Lampiran 2 - Surat Akuan Penerimaan Aduan
 • Lampiran 3 - Laporan Aduan Bulanan
SK 05 - Lampiran 1 - 3

 • Lampiran 1 - Penjadualan Audit Kualiti Dalaman
 • Lampiran 2 - Log Laporan Audit & Senarai Semak Audit
 • Lampiran 3 - Laporan Ketidakpatuhan
SK 06 - Lampiran 1 - 2

 • Lampiran 1 - Borang Permohonan Tindakan Pembetulan Dan Pencegahan (Preventive And Corrective Action Request)
 • Lampiran 2 - Contoh Kaedah Penyiasatan Dan Analisis Untuk Tindakan Pembetulan
SK 08 - Lampiran 1 - 2

 • Lampiran 1 - Borang Penilaian Pembekal (Harta Modal/Inventori)
 • Lampiran 2 - Borang Penilaian Ketidakpatuhan Pembekal Jadual Kelewatan
SK 09 - Lampiran 1

 • Lampiran 1 - Laporan Ketidakpatuhan Produk
SK 10 - Lampiran 1 - 3

 • Lampiran 1 - PERPADUAN (ISO)/LATIHAN/F.01 : Permohonan Mengikuti Program Latihan (Dalaman/Dalam Negeri/Luar Negeri)
 • Lampiran 2 - PERPADUAN (ISO)/LATIHAN/F.03 : Borang Penilaian Sebelum Dan Selepas Program Ke Atas Peserta
 • Lampiran 3 - PERPADUAN (ISO)/LATIHAN/F.02 : Borang Penilaian Kursus
SK 11 - Lampiran 1

 • Lampiran 1 - Laporan Ketidakpatuhan Produk
SK 13 - Lampiran 1 - 5

 • Lampiran 1 - Borang PERPADUAN (RT/TP 2/98) : Permohonan Pembaikan Bangunan Pusat Rukun Tetangga(Termasuk PAP)/Tabika Perpaduan
 • Lampiran (A) - Borang PERPADUAN (RT/TP 2/98) : Cadangan Jenis Pembaikan Bangunan Pusat Rukun Tetangga/Tabika Perpaduan Dan Anggaran Kos
 • Lampiran 2 - Perakuan Permohonan Pembaikan Bangunan Pusat Rukun Tetangga/Tabika Perpaduan
 • Lampiran 3 - Akuan Penerimaan Permohonan Pembaikan Bangunan – Senarai Lampiran
 • Lampiran 4 - Senarai Permohonan Pembaikan Bangunan Pusat Rukun Tetangga/Tabika Perpaduan
  • Lampiran 4 (a) - Kelulusan Ketua Pengarah
 • Lampiran 5 (B) - Pengesahan Siap Kerja Pembaikan Bangunan
 • Lampiran A - (Pengesahan Siap Kerja) : Penjadualan Kerja Pembaikan Bangunan Pusat Rukun Tetangga/Tabika Perpaduan
 • Lampiran 5 (A) - Laporan Kemajuan Kerja Pembaikan Bangunan Pusat Rukun Tetangga/Tabika Perpaduan
 • Lampiran 5 (C) - Laporan Kerja Pembaikan Bangunan Pusat Rukun Tetangga/Tabika Perpaduan
SK 14 - Lampiran 1 - 3

 • Lampiran 1 - Senarai Daftar Permohonan Guru/Penolong Guru
 • Lampiran 2 - Penyata Permulaan
 • Lampiran 2 - Penyata Permulaan
SK 14 - Lampiran A

 • Lampiran A - Borang Permohonan Jawatan/Borang Perakuan Pelantikan Pegawai Kontrak Jabatan Perpaduan Negara Dan Integrasi Nasional Jabatan Perdana Menteri
SK 16 - Borang JRP

 • Borang JRP - Permohonan Kelulusan Penyewaan Ruang Pejabat
SK 16 - Lampiran 1 - 2

 • Lampiran 1 - Surat Persetujuan Sewaan Bangunan
 • Lampiran 2 - Daftar Kontrak Sewaan
SK 19 - Lampiran Kew PA 9, Kew PA 14

 • KEW.PA 9 - Borang Aduan Kerosakan Aset Alih Kerajaan
 • KEW.PA 14 - Daftar Penyelenggaraan Harta Modal
SK 20 - Pengurusan Kandungan Laman Web

 • Lampiran 1 - Borang Muatnaik Maklumat Kandungan Laman Web
SK 22 - Lampiran 1 - 3

 • Lampiran 1 - Borang Laporan Isu/Kes
 • Lampiran 2 - Borang Maklumat I-Muhibbah
 • Lampiran 3 - Borang Maklumat Pain Point
Borang Aktiviti Perpaduan
AP 02 - Lampiran 1 - 8

 • Lampiran 1 - Borang Permohonan Aktiviti Perpaduan
 • Lampiran 2 - Senarai Semak Sebelum Pelaksanaan Aktiviti Perpaduan
 • Lampiran 3 - Contoh Surat Penangguhan Aktiviti Perpaduan
 • Lampiran 4 - Borang Permohonan Pembatalan Aktiviti Perpaduan
 • Lampiran 5 - Contoh Surat Makluman Pembatalan Aktiviti Perpaduan
 • Lampiran 6 - Senarai Semak Semasa Pelaksanaan Aktiviti
 • Lampiran 6 (A) - Format Pendaftaran Penyertaan Aktiviti Perpaduan
 • Lampiran 6 (B) - Borang Penilaian Aktiviti Perpaduan
 • Lampiran 7 - Kaedah Penilaian Keberkesanan Aktiviti Perpaduan
 • Lampiran 8 - Laporan Aktiviti Perpaduan
AP 03 - Lampiran 1 - 9

 • Lampiran 1 - Laporan Diagnostik,
 • Lampiran 2 - Pelan Kualiti,
 • Lampiran 3 - Laporan Rekabentuk Aktiviti Perpaduan Baru
 • Lampiran 4 - Rancangan Aktiviti Perpaduan
 • Lampiran 5 - Maklumbalas `Dry Run'
 • Lampiran 6 - Borang Koding Aktiviti Perpaduan Baru
 • Lampiran 7 - Senarai Semak Validasi (Mengsahihkan) Aktiviti Perpaduan
 • Lampiran 8 - Borang Permohonan Mengubah Rekabentuk Aktiviti Perpaduan
 • Lampiran 9 - Penyemakan Semula Pakej Aktiviti Perpaduan