Kurangkan Pemanasan Global
Logo JPNIN

LAMAN WEB RASMI

JABATAN PERPADUAN NEGARA DAN INTEGRASI NASIONAL

 

   
             

Pencapaian Piagam Pelanggan

Pencapaian Piagam Pelanggan 2019

 

Pencapaian Piagam Pelanggan 2018

 

Pencapaian Piagam Pelanggan 2017

 

Pencapaian Piagam Pelanggan 2016

 

Statistik Perkhidmatan Dalam Talian

 

 

Data Statistik 2013

 

Data Statistik 2012

BIL.

BUTIR

JAN - MAC
(S1 2012)

APR - JUN
(S2 2012)

JUL - SEP
(S3 2012)

OKT - DIS
(S4 2012)

1

 Indeks Ketegangan Masyarakat  (IKM)

4.4
kes/sejuta penduduk

6.0
kes/sejuta penduduk

4.9
kes/sejuta penduduk

4.6
kes/sejuta penduduk

2

 Indeks Keharmonian Global (GPI)

20
(Meliputi 158 negara)

20
(Meliputi 158 negara)

20
(Meliputi 158 negara)

20
(Meliputi 158 negara)

3

 Rukun Tetangga (RT)

Baru

141

139

116

90

Batal

6

5

14

5

Jumlah Terkumpul

5,740

5,874

5,976

6,061

4

 Skim Rondaan Sukarelawan (SRS)

Baru

141

152

105

139

Jumlah Terkumpul

3,051

3,203

3,308

3,447

5

 Aktiviti Rukun Tetangga (RT)

Bil.  Aktiviti

54,932

49,934

52,586

38,785

Bil. Penyertaan

1,716,874

1,991,991

2,084,173

1,161,459

6

 Tabika Perpaduan (TP)

Baru

0

0

33

5

Jumlah Terkumpul

1,693

1,693

1,726

1,731

7

 Taska Permata Perpaduan (TPP)

Baru

4

0

0

0

Jumlah Terkumpul

39

39

39

39

8

 Rukun Negara Club (KRN)

Sekolah Rendah

Baru

-

-

-

475

Jumlah Terkumpul

-

-

-

3,103

Sekolah Menengah

Baru

-

-

-

25

Jumlah Terkumpul

-

-

-

2,208

Jumlah

Baru

-

-

-

500

Jumlah Terkumpul

4,811

4,811

4,811

5,311

 Rukun Negara Sekretariat (SRN)

Universiti

Baru

1

1

2

-

Jumlah Terkumpul

1

1

2

-

Institut Pendidikan Guru

Baru

-

-

-

-

Jumlah Terkumpul

-

-

-

-

Kolej Matrikulasi

Baru

-

-

-

-

Jumlah Terkumpul

-

-

-

-

Politeknik

Baru

-

-

-

-

Jumlah Terkumpul

-

-

-

-

Kolej Komuniti

Baru

-

-

-

-

Jumlah Terkumpul

-

-

-

-

Jumlah Terkumpul

Baru

1

1

2

-

Jumlah Terkumpul

130

131

133

133

10 

 Mediator Komuniti

Baru

220

-

-

-

Jumlah Terkumpul

519

519

519

519

11 

 Latihan Institut Kajian & Latihan Integrasi Nasional (IKLIN)

Bil. Latihan

16

33

30

21

Bil. Peserta

1001

1988

1847

1330

 

Data Statistik 2008-2013

BIL.

BUTIR

2008

2009

2010

2011

2012

 1

 Indeks Ketegangan Masyarakat  (IKM)

27.9
kes/sejuta penduduk

21.6
kes/sejuta penduduk

22.5
kes/sejuta penduduk

18.2
kes/sejuta penduduk

19.9
kes/sejuta penduduk

2

 Indeks Keharmonian Global (GPI)

38
(Meliputi 140 negara)

26
(Meliputi 144 negara)

22
(Meliputi 149 negara)

19
(Meliputi 153 negara)

20
(Meliputi 158 negara)

3

 Rukun Tetangga (RT)

Baru

247

463

550

597

456

Jumlah Terkumpul

3,995

4,458

5,008

5,605

6,061

4

 Skim Rondaan Sukarelawan (SRS)

Baru

269

496

466

664

537

Jumlah Terkumpul

1,284

1,780

2,246

2,910

3,447

5

 Aktiviti Rukun Tetangga (RT)

Bil.  Aktiviti

137,526

181,881

191,709

169,672

196,237

Bil. Penyertaan

6,580,154

5,513,547

6,234,106

5,302,229

6,954,497

6

 Tabika Perpaduan (TP)

Baru

50

47

50

50

38

Jumlah Terkumpul

1,546

1,593

1,643

1,693

1,731

7

 Taska Permata Perpaduan (TPP)

Baru

-

-

15

20

4

Jumlah Terkumpul

-

-

15

35

39

8

 Kelab Rukun Negara (KRN)

Sekolah Rendah

Baru

310

984

364

970

475

Jumlah Terkumpul

310

1,294

1,658

2,628

3,103

Sekolah Menengah

Baru

870

673

390

-

25

Jumlah Terkumpul

1,120

1,793

2,183

2,183

2,208

Jumlah Terkumpul

Baru

1,180

1,657

754

970

500

Jumlah Terkumpul

1,430

3,087

3,841

4,811

5,311

9

 Sekretariat  Rukun Negara (SRN)

Universiti

Baru

3

13

1

3

4

Jumlah Terkumpul

3

16

17

20

24

Institut Pendidikan Guru

Baru

-

27

-

-

-

Jumlah Terkumpul

-

27

27

27

27

Kolej Matrikulasi

Baru

-

-

15

-

-

Jumlah Terkumpul

-

-

15

15

15

Politeknik

Baru

-

-

27

-

-

Jumlah Terkumpul

-

-

27

27

27

Kolej Komuniti

Baru

-

-

40

-

-

Jumlah Terkumpul

-

-

40

40

40

Jumlah Terkumpul

Baru

3

40

83

3

4

Jumlah Terkumpul

3

43

126

129

133

10

 Mediator Komuniti

Baru

-

127

172

220

-

Jumlah

-

127

299

519

519

11

 Latihan Institut Kajian & Latihan Integrasi Nasional (IKLIN)

Bil. Latihan

57

66

72

101

100

Bil. Peserta

3,662

3,321

6,605

7,062

6166

 

Data Statistik 2011

BIL.

BUTIRAN

JAN - MAC
(S1 2011)

APR - JUN
(S2 2011)

JUL - SEP
(S3 2011)

OKT - DIS
(S4 2011)

1. 

 Indeks Ketegangan Masyarakat  (IKM)

4.8
kes/sejuta penduduk

4.6
kes/sejuta penduduk

4.1
kes/sejuta penduduk

4.7
kes/sejuta penduduk

2. 

 Indeks Keharmonian Global (GPI)

19
(Meliputi 153 negara)

19
(Meliputi 153 negara)

19
(Meliputi 153 negara)

19
(Meliputi 153 negara)

3.

 Rukun Tetangga (RT)

Baru

165

Baru

158

Baru

199

Baru

114

Batal

8

Batal

8

Batal

6

Batal

17

Jumlah

5,165

Jumlah

5,315

Jumlah

5,508

Jumlah

5605

4.

 Skim Rondaan Sukarela (SRS)

Baru

166

Baru

133

Baru

183

Baru

182

Jumlah

2,412

Jumlah

2,545

Jumlah

2,728

Jumlah

2910

5.

 Aktiviti Rukun Tetangga (RT)

Bil.  Aktiviti

42,071

Bil.  Aktiviti

43,429

Bil.  Aktiviti

37,239

Bil.  Aktiviti

46,933

Bil. Penyertaan

1,372,763

Bil. Penyertaan

1,375,487

Bil. Penyertaan

1,267,910

Bil. Penyertaan

1,286,069

6.

 Tabika Perpaduan (TP)

Baru

-

Baru

21

Baru

29

Baru

-

Jumlah

1,643

Jumlah

1,664

Jumlah

1,693

Jumlah

1693

7.

 Kelab Rukun Negara (KRN)

Baru

-

Baru

-

Baru

970

Baru

-

Jumlah

3,841

Jumlah

3,841

Jumlah

4,811

Jumlah

4,811

8.

 Sekretariat  Rukun Negara (SRN)

Baru

-

Baru

-

Baru

-

Baru

3

Jumlah

126

Jumlah

126

Jumlah

126

Jumlah

129

9.

 Mediator Komuniti

Baru

-

Baru

130

Baru

-

Baru

42

Jumlah

127

Jumlah

257

Jumlah

257

Jumlah

299

10.

 Latihan
Institut Kajian
&
Latihan Integrasi Nasional (IKLIN)

Bil. Latihan

8

Bil. Latihan

9

Bil. Latihan

21

Bil. Latihan

63

Bil. Peserta

438

Bil. Peserta

608

Bil. Peserta

1,073

Bil. Peserta

4,943